Webdesign © D I N K I E Z
 
 
 
 

Ursprungsland/hemland: Storbritannien

Användningsområde: Vakthund, numera sällskapshund

FCI-Klassifikation: Grupp 2, Sektion 2

Bakgrund/ändamål:
Hundar av bullmastifftyp har under lång tid funnits i England och huvudsakligen använts av skogvaktare som skydd och hjälp i arbetet med att hålla efter tjuvskyttar. Först i slutet av 1800-talet började typen stabiliseras utseendemässigt, bl a genom korsningar med mastiff och bulldogg. Rasen godkändes av engelska kennelklubben så sent som 1924. Bullmastiffen är än idag en robust och tålig hund, som tycker om och klarar de flesta typer av väderlek, möjligen med undantag av extrem värme. Den är föga intresserad av vilt och trots sin storlek förvånansvärt rörlig och smidig.

Helhetsintryck:
Bullmastiff skall vara en kraftfullt byggd, proportionerlig hund, som ger intryck av utomordenlig styrka, sundhet och rörlighet utan att vara klumpig.

Uppförande/karaktär:
Rasen skall utstråla kraft, vara tålig, aktiv och pålitlig. Till temperamentet är den gladlynt, alert och trofast.

Huvud:
Skallparti
Skallen skall vara stor och sedd från alla håll kvadratisk. Den skall ha måttliga rynkor då hunden lystrar, men inte då hunden är i vila. Skallens omfång bör vara ungefär lika med hundens mankhöjd.

Stop
Stopet skall vara tydligt markerat.

Nostryffel
Framifrån sett skall nostryffeln vara bred med mycket öppna näsborrar. Från sidan sett skall den vara platt och får varken vara spetsig eller uppåtböjd.

Nosparti
Nospartiet skall vara kort. Längden från nosspetsen till stopet skall vara ungefär 1/3 av längden från nosspetsen till nackknölen.Nospartiet skall vara brett under ögonen och ha nästan samma bredd ända till nosspetsen. Nospartiet skall vara trubbigt och tvärt avskuret, så att det bildar en rät vinkel mot nosryggen, på samma gång som det skall vara proportionerligt med skallen.

Läppar
Läpparna får inte vara för lösa eller nå nedanför underkäken.

Käkar/Tänder
Underkäken skall vara bred hela vägen. Tångbett är önskvärt men ett lätt underbett är tillåtet. Hörntänderna skall vara stora och sitta långt ifrån varandra. Övriga tänder skall vara starka, jämna och väl placerade.

Kinder
Kinderna skall vara välutvecklade.

Ögon
Ögonen skall vara mörka eller hasselnötsbruna, medelstora och placerade lika långt från varandra som nospartiet är brett. Det skall finnas en fåra mellan dem. Ljusa eller gula ögon är absolut inte önskvärt.

Öron
Öronen skall vara ansatta långt från varandra och högt, i jämnhöjd med nackknölen, så att skallen får ett kvadratiskt utseende, vilket är synnerligen viktigt. De skall vara V-formade eller bakåtvikta. Öronen skall vara små och ha mörkare färg än kroppen och öronspetsen skall ligga i jämnhöjd med ögat, när hunden lystrar. Rosenöron är absolut inte önskvärt.

Hals:
Halsen skall vara medellång. Den skall vara väl välvd, mycket muskulös och av nästan samma omfång som skallen.

Kropp:
Rygg
Ryggen skall vara plan och kort, så att kroppen ger ett kompakt intryck, men inte så kort att detta inverkar menligt på rörelserna. Karp- eller svankrygg är absolut inte önskvärt.

Ländparti
Ländpartiet skall vara brett och muskulöst med markerat djup i flankerna.

Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara bred och djup, väl nedsänkt mellan frambenen med djup bringa.

Svans
Svansen skall vara högt ansatt, kraftig vid roten och avsmalnande samt bör nå till hasen. Svansen skall bäras rak eller böjd, dock inte som hos ”hound”-raserna. Kroksvans är absolut inte önskvärt.

Extremiteter:
Framställd:
Frambenen skall vara kraftiga och raka med god benstomme. De skall vara placerade långt ifrån varandra och bilda en rak front.

Skulderblad
Skuldrorna skall vara muskulösa, snedställda och kraftiga, dock inte överdrivet muskulösa.

Mellanhand
Mellanhänderna skall vara raka och starka.

Framtassar
Framtassarna skall vara runda med väl välvda tår, s k kattassar, och fasta trampdynor. Mörka klor är önskvärda. Spretiga tassar är absolut inte önskvärt.

Bakställ:
Bakbenen skall vara kraftiga och muskulösa.

Underben
Underbenen skall vara väl utvecklade och vittna om kraft och rörlighet utan klumpighet.


Has
Hasorna skall vara måttligt vinklade. Kohasighet är absolut inte önskvärt.

Baktassar
Baktassarsom framtassarna.

Rörelser:
Rörelserna skall uttrycka kraft och vara målmedvetna. Vid rörelse rakt fram får varken fram- eller bakben korsas. Rörelserna får inte heller vara vevande. Höger fram- och vänster bakben skall lyftas och sättas ner samtidigt. I rörelse skall rygglinjen vara oförändrat stram och fast trots bakbenens effektiva påskjut. Hundens rörelser skall uppvisa balans och harmoni.

Päls:
Pälsstruktur
Pälsen skall vara kort, hård, och ligga tätt mot kroppen för att ge gott skydd i dåligt väder. Lång, silkeslen eller ullig päls är absolut inte önskvärt.

Färg
Alla nyanser av brindle, fawn eller rött är tillåtna. Färgen skall vara ren och klar. Ett litet vitt tecken på bröstet är tillåtet. Andra vita tecken är inte önskvärt. Ett mörkt nosparti som avtonar mot ögonen med mörk teckning kring ögonen för att förhöja uttrycket är synnerligen viktigt.

Storlek/vikt:
Mankhöjd
Hanhund:    64-69 cm
Tik:                61-66 cm

Vikt
Hanhund:    50-59 kg
Tik:                41-50 kg

Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Nota bene:
Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.